Aktualności  Zawody  Kontakt

Czas UTC        

SPOTKANIA

Dniem spotkań klubowych jest każdy czwartek w godz. od 17:00 do 20:00.
Siedziba Klubu znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy w Andrychowie na czwartym piętrze. Wejście od strony parkingu przy ul. Włókniarzy lub Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego.


DOKUMENTY
STATUT           UCHWAŁY


ADRES


KONTAKT