Aktualności  Zawody  Kontakt

Czas UTC        

Rezygnacja w zarządzie

Z dniem 28 marca 2018 roku z funkcji Prezesa Klubu zrezygnował Włodzimierz SQ9WL.

Do czasu kolejnych wyborów obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes Klubu.