Aktualności  Zawody  Kontakt

Czas UTC        Zmiany w Klubie SP9KUP

W dniu 17 lutego 2018 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Klubie Łączności SP9KUP.

Do Zarządu wybrani zostali: Włodzimierz SQ9WL - Prezes, Stanisław SP9SDR - Wiceprezes, Krzysztof SQ9PUW - Skarbnik, Zbigniew SP9HPA - Mąż Zaufania.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Roman SP9SMD - Przewodniczący, Piotr SP9REG - Sekretarz.